Spordime koos lasteaiast kooli

Spordime koos lasteaiast kooli.Adobe Photoshop PDF

Õppematerjal on mõeldud kasutamiseks koolieelikutele ja algklassides
kehalise kasvatuse tundides ning erinevate sportlike ürituste
läbiviimiseks. Sisaldab võistlustlusteks koostatud ja praktiliselt läbi
proovitud teatevõistluste kirjeldusi koos selgitavate joonistega ning
liikumismänge.
Sihtgrupp: lasteaia viimased rühmad ja koolide ning gümnaasiumide algklassid.

Hind: 5,80

Autor: Anna Sõõrd