Väikese pankuri ABC

Väikese pankuri ABC 

Hea sõber, sinu käes on Väikese pankuri ABC mille abil saad teha esimesed sammud rahamaailmas. Raha eeldab majandamist. Mis see on, tahad sa teada?

Oled sa mõelnud, kust tuleb raha ema-isa rahakotti ja miks meil on raha vaja? Mida teha, et seda jätkuks? Miks vanematel on raha, ent sinu rahakotis ulub tuul?

Mis on pank, mida pank pakub?
Miks on vaja tööl käia, mis imeloom on tööturg?

Nendele ja nii mõnelegi teisele küsimusele leiad vastused raamatust „Väikese pankuri ABC“.

Kui tahad rohkem teada, kasuta raamatus soovitatud internetiaadresse ja lugemissoovitusi.

Väikese pankuri suur sõber, sinu ülesanne on juhtida ja suunata oma väikest sõpra teel eluga edukalt toimetulevaks, vastutustundlikuks ja muhedaks selliks, kes teab, mida tahab ja oskab küsida. Kasuta raamatut ja töölehti, ole sama loov ja julge, nagu sinu väike sõber.

Väike pankur oskab raha lugeda, saab hakkama poes käimisega, suudab natuke planeerida ja teab, mida rahaga peale hakata. Lisaks võib ta teistele head nõu anda.

Sinul kui juhendajal tuleb valida, millist teemat eri vanuses lastega kasutada, milliseid meetodeid valida (ettelugemine, rollimäng, rühmatöö jne), kuidas viia uued teadmised väikese pankurini.

Käsiraamat „Väikese pankuri ABC“ seab enda ette ülesande valmistada noort lugejat ette iseseisvaks eluks, rahaliseks toimetulekuks. Raamat tutvustab raha ajalugu, panganduse arengut ja igapäevapangandust, annab algteadmised eelarve planeerimisest, hinna kujunemisest.

Käsiraamatu tegelased on pärit meie endi keskelt: tavaline pere, ema-isa, lapsed ja vanavanemad, peale nende veel laste sõbrad ja õpetaja. Nende igapäevaste tegemiste ja arutluste kaudu saavadki selgemaks majandusalased algtõed.
Autorid on kasutanud hulgaliselt nii veebi- kui trükimaterjali, et luua võimalikult avar ülevaade käsitletavatest teemadest.

Kasutamiseks õpetajatele ja lapsevanematele (lastele alates 6 –st eluaastast ja põhikooli I astmes).

Autorid: Tiiu Leibur ja Tiiu Vendel

Hind: 32,60 €


newcover PRINTновая книга.indd новая книга.indd новая книга.indd новая книга.indd