JUTUD MUUSIKAS

Lõbus on laulda, liikuda, muusikat kuulata ja pilli mängida, kui see kõik põimub kokku vahvas jutus.
Käesolev kogumik keskendub rohkem loovusele ja liikumisele, kuid alati võivad juhendajad juttudesse siduda mõne laulu ja/või kuulamispala. Sellepärast ei ole juttudes otseselt ka laule ja kuulamispalu sisse kirjutatud. Need on lisatud soovituslikult. Põhirõhk on loovliikumisel, loovtegevusel ja sõnarütmimängudel.
Kuni jutuni „Jääprintsess ja kilpkonnake“ on lugude päises välja kirjutatud millised vahendeid võiks jutustamise juures kasutada. Vahendeid või pilte näidata siis, kui antud tegelasele või esemele on jutus viidatud.
Seejärel on loend jlugudes olevatest loovtegevustest, loovliikumistest ja sõnamängudest. Kõige viimaseks on toodud näited, milliseid laule võiks juhendaja otsida ja soovikorral juttudesse põimida. Juhul kui jutus ei ole mõnda valdkonda, on sellele juurde kirjutatud „antud valdkond jutus puudub“
Kogumik on sobilik igas vanuses lastele. Kasutada saab seda nii beebikoolis, lasteaia tavarühmas, kui ka tasandus- ja sobitusrühmades, aga samuti üldhariduskooli I kooliastmes.
Loovtegevus ja loovliikumine arendab lapse kujutlus- ja väljendusvõimet. Seal ei ole õiget ja valet. Laps saab liikuda, hüpata, kõndida täpselt nii nagu tema arvab, mitte ei matki juhendajat. Juhendaja on suunaja ning erinevate variantide väljapakkuja, kus ja kuidas keegi liigub, mismoodi keegi midagi teeb.
Loovuse üheks eelduseks on vaikus. Lapsele võiks pakkuda vaikuseelamusi, kus on kiirustamata aega kõigeks.
Raamatu lõppu on lisatud pildid, mida saab välja lõigata ja kasutada jutukeste illustreerimiseks. Pilte on lisatud rohkem, kui juttudes tegelasi ja esemeid, et jällegi juhendaja saaks ise oma loovuse järgi lugudesse tegelasi ja tegevusi lisada.

Hind 23.8 €

Autor: Ele Nugis
Pildid joonistas: Maria Strelkovskaja