Oleks minu olemine

cover-03-01Käesolev õppematerjal on mõeldud kõigile õpetajatele, logopeedidele, eripedagoogidele ja lapsevanematele,
kes tahavad lastele ja täiskasvanutele eesti keelt õpetada. Mängud sobivad laste kõne, sõnavara ja eesti keele grammatiliste vormide arendamiseks.
See on tegevusraamat, kuhu oleme koondanud mängud, mis kõnetasid lapsi ja täiskasvanuid. Mängud on pika aja olnud kasutusel ja populaarsed Pärnu Liblika Lasteaias nii eesti kui vene õppekeelega laste rühmades erinevatest rahvustest laste mängudena.
Mängud aitavad kaasa lapse ja täiskasvanu passiivses sõnavaras olevate sõnade aktiveerimisele ning treenivad õigete grammatiliste vormide kasutamist. Õppides võõrkeelt jäävad täiskasvanud sageli tagasihoidlikuks oma aktsendi tõttu. Me kõik teeme kõnes vigu, mängides on vead ja naermine lubatud, sest mängida on vahva.
Mängud on jagatud osadeks. Põhiosas on mängu algvariant, millele järgnevad variandid erineva õpistiili, vanuse ja keelekogemusega lastele. Varieerides erinevaid mänge, saavad osaleda koostegevuses nii väikese sõnavaraga kui ka keeleliselt edasijõudnud lapsed. Pildimaterjalis leiate antud õppematerjali lisast. Soovi korral võite lisada omal vabal valikul täiendavat pildildimaterjali.
Sihtgrupp: lasteaia viimased rühmad ja koolide ning gümnaasiumide algklassid, erinevas
vanuses muukeelsed lapsed ja erinevatel põhjustel (alaalia, autistlikud jooned, vaimse arengu mahajäämus, õpiraskused) kõnearengu häiretega lapsed ning täiskasvanud.

Autor: Terje Pill

Hind: 23,00