Pildivaramu

  • Laste sõnavara arendus
  • Eesti keele kui võõrkeele õppimine

–sõna tähenduse kujundamine
–sõnadevaheliste seoste loomine
–sõna aktiivne kasutamine erinevates olukordades mingit kõneülesannet täites
–Kahjustunud kõne taastamine

  • Lisaks sõnavaratööle on võimalik komplekti kuuluvaid üksikpilte kasutada

–Kognitiivsete protsesside (mälu, mõtlemise, tähelepanu) arendamiseks.
–Täissõnameetodil lugemisoskuse kujundamiseks
–Häälikuanalüüsi oskuse kujundamiseks

Pildivaramu sarjad ning kasutusmetoodika

Novapinus OÜ koostöös TLÜ Haridusinnovatsiooni keskuse ja Eesti Logopeedide Ühinguga on välja töötanud ja müüb kõnepuudega inimeste kõne arendamiseks ja taastamiseks pildivaramu sarju. Ühes sarjas on kaks erinevate mõõtudega komplekti. Ühes komplektis on 40 erinevat pilti. Pildid ning pakend on valmistatud kvaliteetsest materjalist, lamineeritud ning mõeldud pikaajaliseks kasutamiseks. Pildid on ümarate nurkadega. Kasutamiseks koos õppemetoodikaga «Arendavaid õppemänge ja kõneharjutusi»

Kellele on Pildivaramu mõeldud?
Pildikomplekte saavad kasutada oma töös nii logopeedid, (lasteaia)õpetajad, võõrkeeleõpetajad, lapsevanemad kui ka täiskasvanud kõnepuudega (afaasiaga) inimese lähedased.

Miks on Pildivaramu eriline?
Pildivaramu koosneb reaalseid objekte kujutavatest temaatilistest fotodest, mis võimaldavad (elkooliealistele) lastele luua vastavast objektist võimalikult täpse kujutluse. Samas pole fotod / pildid stiliseeritud ning on kergesti tajutavad, mistõttu sobib Pildivaramut kasutada töös täiskasvanud inimestega.

Milleks saab Pildivaramut kasutada?
Õppevahend on mõeldud eelkõige sõnavaratööks. Laste ning võõrkeele õppijate puhul tuleks sõnavara õpetamisel läbida alljärgnevad etapid: sõna tähenduse kujundamine, sõnadevaheliste seoste loomine, sõna aktiivne kasutamine erinevates olukordades mingit kõneülesannet täites. Täiskasvanud kõnekaotusega (afaasiaga) inimeste puhul toimub sõnavaraline töö samadel tasanditel / samas järjekorras, kuid eesmärgiks on kõne taastamine.

Lisaks sõnavaratööle on võimalik komplekti kuuluvaid üksikpilte kasutada:
• Kognitiivsete protsesside (mälu, mõtlemise) arendamiseks.
• Täissõnameetodil lugemisoskuse kujundamiseks.
• Häälikanalüüsioskuste kujundamiseks.

Pildivaramu «Puu- ja köögiviljad, marjad»
apelsin_nova
Pildid mõõdus 148x210: hind 35,60
Pildid mõõdus 105x148: hind 32,80
Pildivaramu «Igapäevased objektid»
Pildid mõõdus 148x210: hind 35,60
Pildid mõõdus 105x148: hind 32,80
Pildivaramu «Kodumasinad ja elektroonika»
kodu

 

Pildid mõõdus 148x210: hind 35,60
Pildid mõõdus 105x148: hind 32,80
Pildivaramu «Igapäevased tegevused»
apelsin_nova

 

Pildid mõõdus 148x210: hind 35,60
Pildid mõõdus 105x148: hind 32,80
Pildivaramu «Toidud»
apelsin_nova

 

Pildid mõõdus 148x210: hind 35,60
Pildid mõõdus 105x148: hind 32,80
Pildivaramu «Toiduained»
apelsin_nova

 

Pildid mõõdus 148x210: hind 35,60
Pildid mõõdus 105x148: hind 32,80
Pildivaramu «Arvutame»
kodu

 

Pildid mõõdus 148x210: hind 35,60
Pildid mõõdus 105x148: hind 32,80
Pildivaramu «Tähed õpetavad lugema»
apelsin_nova

 

Pildid mõõdus 148x210, 100 pilti: hind 58,20
Pildid mõõdus 105x148, 100 pilti: hind 53,80
Pildivaramu «SUU- JA KEELEMÄNGUD LASTELE»
box_H_A5

 

Pildid mõõdus 148x210: hind 35,60
Pildid mõõdus 105x148: hind 32,80

Ajakaardid

Pildid mõõdus 148x210: hind 36,60
Pildid mõõdus 105x148: hind 33,80

Orkester

 

Pildid mõõdus 148x210: hind 32.80
Kasutusmetoodika: «ARENDAVAID ÕPPEMÄNGE JA KÕNEHARJUTUSI»

On mõeldud kasutamiseks nii lapsevanematele, õpetajatele, eripedagoogidele kui ka koosneb kahest osast:
a) „Mäng on maailm“ mõeldud kasutamiseks 6-11 a. lastele, autismihaigetele lastele ja noortele, intellektipuudega noortele.
b) „Arendame kõnet“ on mõeldud kasutamiseks kõnepuudega lastele ja täiskasvanutele kõne taastamiseks. Antud raamat on pildivaramu sarja komplektide (vt. www.novapinus.ee) kasutamiseks A; B; C (mõõdus 105×148) spetsiaalselt välja töötatud metoodika, mis ei vaja kasutaja poolt eriharidust!
49 lk.+18 mängunuppu+täring

hind 29,50
Kasutusmetoodika: «Обучающие игры и речевые упражнения»
oblozhka_RUS PRINT2016

On mõeldud kasutamiseks nii lapsevanematele, õpetajatele, eripedagoogidele kui ka koosneb kahest osast:
a) „Mäng on maailm“ mõeldud kasutamiseks 6-11 a. lastele, autismihaigetele lastele ja noortele, intellektipuudega noortele.
b) „Arendame kõnet“ on mõeldud kasutamiseks kõnepuudega lastele ja täiskasvanutele kõne taastamiseks. Antud raamat on pildivaramu sarja komplektide (vt. www.novapinus.ee) kasutamiseks A; B; C (mõõdus 105×148) spetsiaalselt välja töötatud metoodika, mis ei vaja kasutaja poolt eriharidust!

49 lk.+18 mängunuppu+täring

hind 29,50

PUUD, PÕÕSAD, LILLED

Pildid mõõdus 148x210: hind 35,6
Pildid mõõdus 105x148: hind 32,8

ENAMLEVINUD SPORDIALAD

Pildid mõõdus 148x210: hind 35,6
Pildid mõõdus 105x148: hind 32,8

LOOMAD, LOOMADE LAPSED ja LINNUD

Pildid mõõdus 148x210: hind 35,6
Pildid mõõdus 105x148: hind 32,8