Õppematerjalid

Õppematerjali ülesanded

722

  • Väikelaste õpetajad – kõne- ja kommunikatsiooni õpetamine, vaimse- emotsionaalse ja füüsilise arengu toetamine
  • Logopeedid – kõne- ja kommunikatsiooni arendus, kõneravi
  • I ja II kooliastme HEV ja tavalaste õpetajad – kõne- ja kommunikatsiooni arendus, vaimse- emotsionaalse ja füüsilise arengu toetamine
  • Eesti keele kui võõrkeele õpetajad
  • Muusika, kunsti ja liikumisõpetajad
  • Lapsevanemad – laste kõne- ja kommunikatsiooniarendus
  • Täiskasvanud kõnekahjustusega inimeste logopeedid,
  • Afaasiaga inimesed ja pereliikmed – kõneravi, kõne ja kommunikatsiooni taastamise harjutamine

 

03

Pildivaramu sarjad ning kasutusmetoodika

04

Eesti rahvuspühad ja tähtpäevad

01

Mõtle, loe, kirjuta ja joonista

05

Õppemängud ja metoodikad