Õpime joonistama

ÕPIME JOONISTAMA

Antud õppematerjal aitab lastel arendada joonistamistehnikat, mis aitab arendada lapse eneseväljendusoskust. Raamatus on kasutatud lihtsaid geomeetrilisi kujundeid, mille abil laps õpib tunnetama esemete proportsioone, nende asendeid ja liikumist. Läbi lihtsate kujundite omandavad lapsed kergelt vajalikud joonistamisvõtted. Paranenud joonistamisoskus arendab lapse fantaasiat ja soosib omaalgatuslikku loovtegevust.
Sihtgrupp: lasteaia viimased rühmad ja koolide algklassid
Õppematerjal on saadaval ka venekeelsena

Hind: 16,00

Autor: Svetlana Lepik

book_n02_(blue)_inner_pages_EST PRINT2016 book_n02_(blue)_inner_pages_EST PRINT2016 book_n02_(blue)_inner_pages_EST PRINT2016 book_n02_(blue)_inner_pages_EST PRINT2016 book_n02_(blue)_inner_pages_EST PRINT2016all_coverss-17