Tähejütsid kõnelevad

coverMetoodika on mõeldud kasutamiseks lasteaialastele, põhikooli ja gümnaasiumi 1. ning 2. klassi lastele kõne arendamiseks mänguliselt.

Õppevahendiks on pildikaardid, mida lasteaiaõpetaja saab laste kõne arendamisele toetudes paljude tegevusvaldkondade õpetamisel kasutada. Samas võimaldavad kaardid luua seoseid nii otseselt kui ka kaudselt, jättes lastele avastamisvõimaluse. Kaartidele on joonistatud lapsed (poisid ja tüdrukud), kelle riietel on nimega ühtiv täht; kaardi nurkades on sama häälikuga seostuvaid sõnu tähistavad väikesed pildid. Pildikaartide abil saab jutustada, loendada, hulki moodustada, võrrelda, memoriini mängida, aastaaegu, värve ja kehaosi õppida, kirjeldada, sarnasusi leida jne.
Abimaterjal koosneb 33 pildikaardist, sõnakaartidest (lisa) ja mängujuhendist. Mängujuhendis on ära toodud kümme näidismängu teemadena, mida hõlmavad lasteaia õppekavad ja igale mängule on antud iseloomulik pealkiri. Iga mängu juures on kirjas eesmärgid, nimetatud pildi- ja sõnakaardid, millega mängu läbi viiakse ning lisatud tegevuse täpne kirjeldus.

Autor: Irma Olonen

Hind: 14,50 €+KM