Emadepäev

all_coverss-13Raamat on toeks tekstist aru saamisel, aidates kujundada erinevaid oskusi
• jutustamine
• sündmuste ja tegevuste järjestamine
• küsüsimuste esitamine ja küsimustele vastamine
• vaatlemine ja võrdlemine
• värvimine, kunstimeele arendamine
Soovitused täiskasvanutele
• Vaadake koos lastega pilte ning jutustage emadepäevast
• Laske lastel samaaegselt jutu kuulamisega näidata pildil detaile (keeleõppe tunnis tuttavaid sõnu)
• Paluge lastel leida kuuldud fraasile vastav pilt (keeleõppe tunnis nimetage pildil olevaid tegelasi ning tegevusi ja paluge lastel neid näidata)
• Võimaldage lastel järjestada pildid teie jutustamise järgi ja seejärel iseseisvalt
• Esitage pildil kujutatud tegelaste ja asjade kohta küsimusi
• Paluge lastel võrrelda pildil olevaid tegelasi ja asju
• Enne piltide värvimist tutvustage emadepäeva kombeid

Joonistuste autorid on Pelgulinna Gümnaasiumi kunstiklasside õpilased.
Juhendaja: Kunstiõpetaja Triinu Jürves

Õppematerjal eesti rahvuslike tähpäevade sarjast  koos kasutusmetoodikaga. Õppematerjali abil on võimalik anda visuaalset tuge jutust arusaamisel ja arendada järgnevaid oskusi: Jutustamine, vaatlemine, võrdlemine, küsimuste esitamine ja vastamine, värvimine, kunsti meele arendamine, sündmuste ja tegevuste järjestamine. Rahvuskommete tutvustamine. Kasutamiseks õpetajatele ja lapsevanematele (lastele alates lasteaiast)

Raamatute hind 4.40