Töövihik: Joonistame-kirjutame

TÖÖVIHIK „JOONISTAME-KIRJUTAME“

Töövihik „Joonistame – kirjutame“, mis on lisa õppematerjalile „JOONISTAME-KIRJUTAME“
Töövihik on abiks lapsele praktikas graafiliste jooniste täitmisel ja aitab paremini omandada kirjutamisoskust ja arendada iseseisvust õppeprotsessi käigus.
Sihtgrupp: lasteaia viimased rühmad ja koolide algklassid
Õppematerjal on saadaval ka venekeelsena.

Hind 4,60

book_n05_(green)_COver_EST PRINT

tetradj EST_pictures

tetradj EST_pictures

tetradj EST_pictures

tetradj EST_pictures

tetradj EST_pictures