Pildivaramu sari

03

Pildivaramu sarjad ning kasutusmetoodika

Novapinus OÜ koostöös TLÜ Haridusinnovatsiooni keskuse ja Eesti Logopeedide Ühinguga on välja töötanud ja müüb kõnepuudega inimeste kõne arendamiseks ja taastamiseks pildivaramu sarju. Ühes sarjas on kaks erinevate mõõtudega komplekti. Ühes komplektis on 40 erinevat pilti. Pildid ning pakend on valmistatud kvaliteetsest materjalist, lamineeritud ning mõeldud pikaajaliseks kasutamiseks. Pildid on ümarate nurkadega. Kasutamiseks koos õppemetoodikaga "Arendavaid õppemänge ja kõneharjutusi" Kellele on Pildivaramu mõeldud? Pildikomplekte saavad kasutada oma töös nii logopeedid, (lasteaia)õpetajad, võõrkeeleõpetajad, lapsevanemad kui ka täiskasvanud kõnepuudega (afaasiaga) inimese lähedased. Miks on Pildivaramu eriline? Pildivaramu koosneb reaalseid objekte kujutavatest temaatilistest fotodest, mis võimaldavad (elkooliealistele) lastele luua vastavast objektist võimalikult täpse kujutluse. Samas pole fotod / pildid stiliseeritud ning on kergesti tajutavad, mistõttu sobib Pildivaramut kasutada töös täiskasvanud inimestega. Milleks saab Pildivaramut kasutada? Õppevahend on mõeldud eelkõige sõnavaratööks. Laste ning võõrkeele õppijate puhul tuleks sõnavara õpetamisel läbida alljärgnevad etapid: sõna tähenduse kujundamine, sõnadevaheliste seoste loomine, sõna aktiivne kasutamine erinevates olukordades mingit kõneülesannet täites. Täiskasvanud kõnekaotusega (afaasiaga) inimeste puhul toimub sõnavaraline töö samadel tasanditel / samas järjekorras, kuid eesmärgiks on kõne taastamine. Lisaks sõnavaratööle on võimalik komplekti kuuluvaid üksikpilte kasutada: • Kognitiivsete protsesside (mälu, mõtlemise) arendamiseks. • Täissõnameetodil lugemisoskuse kujundamiseks. • Häälikanalüüsioskuste kujundamiseks.
Pildivaramu "Puu- ja köögiviljad, marjad"
apelsin_nova
Pildid mõõdus 148x210: hind 28,60
Pildid mõõdus 105x148: hind 26,80
Pildivaramu "Igapäevased objektid"
apelsin_nova
Pildid mõõdus 148x210: hind 28,60
Pildid mõõdus 105x148: hind 26,80
Pildivaramu "Kodumasinad ja elektroonika"
kodu
Pildid mõõdus 148x210: hind 28,60
Pildid mõõdus 105x148: hind 26,80
Pildivaramu "Igapäevased tegevused"
apelsin_nova
Pildid mõõdus 148x210: hind 28,60
Pildid mõõdus 105x148: hind 26,80
Pildivaramu "Toidud"
apelsin_nova
Pildid mõõdus 148x210: hind 28,60
Pildid mõõdus 105x148: hind 26,80
Pildivaramu "Toiduained"
apelsin_nova
Pildid mõõdus 148x210: hind 28,60
Pildid mõõdus 105x148: hind 26,80
Pildivaramu "Arvutame"
kodu
Pildid mõõdus 148x210: hind 28,60
Pildid mõõdus 105x148: hind 26,80
Pildivaramu "Tähed õpetavad lugema"
apelsin_nova
Pildid mõõdus 148x210, 100 pilti: hind 47,20
Pildid mõõdus 105x148, 100 pilti: hind 43,80
Pildivaramu "SUU- JA KEELEMÄNGUD LASTELE "
box_H_A5
Pildid mõõdus 148x210: hind 28,60
Pildid mõõdus 105x148: hind 26,80
Kasutusmetoodika: "ARENDAVAID ÕPPEMÄNGE JA KÕNEHARJUTUSI"
oblozhka PRINT2016
On mõeldud kasutamiseks nii lapsevanematele, õpetajatele, eripedagoogidele kui ka koosneb kahest osast: a) „Mäng on maailm“ mõeldud kasutamiseks 6-11 a. lastele, autismihaigetele lastele ja noortele, intellektipuudega noortele. b) „Arendame kõnet“ on mõeldud kasutamiseks kõnepuudega lastele ja täiskasvanutele kõne taastamiseks. Antud raamat on pildivaramu sarja komplektide (vt. www.novapinus.ee) kasutamiseks A; B; C (mõõdus 105x148) spetsiaalselt välja töötatud metoodika, mis ei vaja kasutaja poolt eriharidust! 49 lk.+18 mängunuppu+täring
hind 24,5
Kasutusmetoodika: "Обучающие игры и речевые упражнения"
oblozhka_RUS PRINT2016
On mõeldud kasutamiseks nii lapsevanematele, õpetajatele, eripedagoogidele kui ka koosneb kahest osast: a) „Mäng on maailm“ mõeldud kasutamiseks 6-11 a. lastele, autismihaigetele lastele ja noortele, intellektipuudega noortele. b) „Arendame kõnet“ on mõeldud kasutamiseks kõnepuudega lastele ja täiskasvanutele kõne taastamiseks. Antud raamat on pildivaramu sarja komplektide (vt. www.novapinus.ee) kasutamiseks A; B; C (mõõdus 105x148) spetsiaalselt välja töötatud metoodika, mis ei vaja kasutaja poolt eriharidust! 49 lk.+18 mängunuppu+täring
hind 24,5