Ajakaardid

PILDIVARAMU

box_L_A6 copy

Ajakaardid on mänguline õppevahend, mis on mõeldud ajamõistete ja -suhete õppimiseks ja õpetamiseks.

Sihtgrupp: Lasteaiad, lihtsustatud õppekaval õppivad lapsed (1-3 klass), teistel õppekavadel õppivad lapsed

Ajakaardid aitavad kujundada ja kinnistada ajasuhteid enne ja pärast, ajamõisteid hommik, lõuna,õhtu ja öö ning aastaaegu (kevad, suvi, sügis ja talv). Ajasuhete enne ja pärast kaudu on võimalik õppida ka kellaaegasid. Iga tegevus pildil toimub kindlal kellaajal st täistunnil. Laps õpib nimetama ööpäeva osi ja aastaaegasid õiges järjekorras, seostama ajasuhteid enne ja pärast ning määrama aega täistundides.

Kaardid sobivavad ka mängudes kasutamiseks. Näit. Enne ja pärast, Aastaajad, Päeva osad, Mis kell on, Mis aeg on jne.

Õppevahend koosneb 30.-st kaardist ja metoodikast

• 105x148mm – hind 27,80€
• 148x210mm – hind 29,60€

riini_book3 riini_book4 riini_book13