ELUKUTSED JA AMETID MEIE ÜMBER

„ELUKUTSED JA AMETID MEIE ÜMBER” on teadmisi täis aardelaegas 195 kaardiga, mis kajastavad erinevaid ameteid –  aidates Sulle selgitada elukutsete ja ametite esindajate igapäevaelu ning toetada Sinu karjäärialaseid valikuid kui mõtled oma tulevasele tööle.

„ELUKUTSED JA AMETID MEIE ÜMBER”  kaardid sobivad kasutamiseks erinevas vanuses laste, noorte ja täiskasvanutega nii individuaal kui rühmatöödes. Samuti sobivad kaardid tööks iskutega, kellel on vähene töökogemus, probleeme kirjalike tekstidega või hariduslik erivajadus.

 Pildid aitavad tööle panna kujutlusvõime, olles informatiivsemad kui ainult tekstipõhised vahendid – olles abiks õpetajale, karjäärinõustajale ja  tööhõivega tegelevale spetsialistile noore või täiskasvanu karjääri kujundamise oskuste arendamisel.

 ELUKUTSED JA AMETID MEIE ÜMBER” on piltidel põhinev tõhus vahend erialade ja ametitega tutvumiseks ning inimese kutsealaste huvide uurimiseks.

Sisujuht:

Teenindus, ettevõtlus –  53 ametit; Tervishoid –  18 ametit; Haridus, kultuur, tedus, infotehnoloogia –  60 ametit; Põllumajandus, metsandus, tööstus –  41 ametit; Transport-   13 ametit: Riigikaitse, õigus ja sisekaitse –  10 ametit

Lisaks kaardikomplektile on välja töötatud ja kaasatud juhendid inividuaalnõustamiseks ja grupinõustamiseks. Nõustamisprotsessi käigus valmib nõustataval karjääriplaan – milliseid tegevusi pean tegema, et eesmärgile jõuda, millise aja jooksul, kes mind toetavad jne.

Idee autor: Annika Agu-Aasrand                                        

Pildid joonistas: Leelo Villak

Komplekti hind: 88,5 €