Homonüümid

Õppemäng Homonüümid I – üks sõna, aga mitu tähendust (punane markeering).

  • kasutamiseks algklasside ja põhikooli õpilastele, eesti keele õppijatele, pildimaterjali abil saab teha sõnavaratööd ka koolieelikutega
  • tutvustab uusi sõnu, rikastab ja täpsustab sõnavara, mängu käigus saab harjutada sõnade käänamist ja lausete moodustamist, samuti palatalisatsiooniga sõnade hääldamist. Lisaks saab arutada mõnede sõnade ülekantud tähendust
  • sisaldab 25 sõnakaarti ja 54 pilti (mõõdus 105×148 mm), piltide ja sõnakaartide taga on homonüümi kasutamise näited, kirjeldused või sünonüümid, samuti käänamine (ainsuse nimetav, omastav, osastav kääne, mitmuse nimetav)
  • Kaasas on ka soovitused mängimiseks ja õppimiseks ning tabelina õppemängus välja toodud sõnatähenduste arv, õppemängus esitatud sõnade näited, selgitused või sünonüümid, ülekantud sõnade tähendus või lisatähendus
  • Pildid ja kaardid on lamineeritud

HIND : 36,4 €

Autor: Logopeed Kristiina Jasmiin Rebane

Õppemäng Homonüümid II – üks sõna, aga mitu tähendust (roheline markeering).

  • kasutamiseks algklasside ja põhikooli õpilastele, eesti keele õppijatele, pildimaterjali abil saab teha sõnavaratööd ka koolieelikutega.
  • tutvustab uusi sõnu, rikastab ja täpsustab sõnavara, mängu käigus saab harjutada sõnade käänamist ja lausete moodustamist, samuti palatalisatsiooniga sõnade hääldamist. Lisaks saab arutada mõnede sõnade ülekantud tähendust
  • sisaldab 25 sõnakaarti ja 53 pilti (mõõdus 105×148 mm), piltide ja sõnakaartide taga on homonüümi kasutamise näited, kirjeldused või sünonüümid, samuti käänamine (ainsuse nimetav, omastav, osastav kääne, mitmuse nimetav).
  • Kaasas on ka soovitused mängimiseks ja õppimiseks ning tabelina õppemängus välja toodud sõnatähenduste arv, õppemängus esitatud sõnade näited, selgitused või sünonüümid, ülekantud sõnade tähendus või lisatähendus
  • Pildid ja kaardid on lamineeritud

HIND : 36,4 €

Autor: Logopeed Kristiina Jasmiin Rebane