Uued uudised

TROMBOON

Pillikaardid on loodud muusikainstrumentide mänguliseks õppimiseks.Muusikaõpetajana on kurb kuulata, kuidas isegi täiskasvanud inimesed nimetavad kõiki puhkpille pasunateks ja keelpille viiuliteks.

Kaardipakis olevate kaartidega saab mängida 5. erinevat kaardimängu.

Lihtsamaid mänge võib mängida juba lastega alates 3. eluaastast, kuid võib ka 1,5-2 aastaste lastega pilte vaadata ja nimetada mis muusikainstrument on pildil. Seega, võib karbis olevaid kaardimänge mängida igas eas inimene nii õppimise, kui meelelahutuse eesmärgil.

Kõik mängud on eelnevalt läbi mängitud laste ja erineva vanuse- ja haridustasemega täiskasvanute poolt.

***

Mäng “Mina olen nutikas” keskendub lapse mõtlemise ning eneseväljendusoskuse arendamisele.

Mäng sisaldab hulgaliselt pilte, mis võimaldab rühmitamist, võrdlemist ja üldistamist ning järjestamist. Mäng pakub võimaluse moodustada liitlauset (aga, et, sest) ning leida üldnimetus.

Sihtgrupp: mäng sobib lastele vanuses 3-7 aastat, LÕK esimene kooliastmele.

Mäng sisaldab ülesandeid:
Leia neljas liigne ja põhjenda;
tegevuste rühmitamine vastavalt aastaajale ja päevaosale;
tegevuste rühmitamine vastavalt asukohale;
esemete rühmitamine.

***

Kaart 4.2_kell 11.00

Ajakaardid on mänguline õppevahend, mis on mõeldud ajamõistete ja -suhete õppimiseks ja õpetamiseks.

Sihtgrupp: Lasteaiad, lihtsustatud õppekaval õppivad lapsed (1-3 klass), teistel õppekavadel õppivad lapsed

Ajakaardid aitavad kujundada ja kinnistada ajasuhteid enne ja pärast, ajamõisteid hommik, lõuna,õhtu ja öö ning aastaaegu (kevad, suvi, sügis ja talv). Ajasuhete enne ja pärast kaudu on võimalik õppida ka kellaaegasid. Iga tegevus pildil toimub kindlal kellaajal st täistunnil. Laps õpib nimetama ööpäeva osi ja aastaaegasid õiges järjekorras, seostama ajasuhteid enne ja pärast ning määrama aega täistundides.

Kaardid sobivavad ka mängudes kasutamiseks. Näit. Enne ja pärast, Aastaajad, Päeva osad, Mis kell on, Mis aeg on jne.

Õppevahend koosneb 30.-st kaardist ja metoodikast

***

kniga625

Uus Raamat
MAAILMAPÄÄSTMISE MUINASJUTT

See raamat oma mitmekesise sõnadevalikuga aitab arendada sõnavara ja on seepärast mõeldud lugemiseks koos täiskasvanuga, kes seletab ja aitab mõista. Lugu iseloomustavad vahvad võrdlused ja igapäevased tarkuseterad. Muinasjutt annab võimaluse arutleda hirmude, ärevuse, viha ja teiste emotsioonde ning õige-vale käitumise üle, samuti iseenda usaldamise üle. Raamat pakub nii muinasjuttu, kui ka sisemise rännaku võimaluse. Raamatu must-valged pildid annavad lapsele võimaluse ise pilte värvidega kujundada.

80 lk.
Hind: 8,7 €