Originaalsed õppematerjalid

Eesti originaalsed õppematerjalid, mis on suunatud:

 • Väikelastele
 • Noorematele koolilastele
 • Sh. logopeedilist ja autistlikku ravi vajavatele lastele
 • Sh. tavalastele ja HEV lastele
 • Eesti keelt õppivatele lastele ja täiskasvanutele
 • Logopeedidele, õpetajatele õppe ja kõneravitööks laste ja täiskasvanutega
 • Lapsevanematele toetamaks laste kõnearengut
 • Materjalid ei vaja spetsiaalselt eripedagoogide juuresolekut

Õppematerjali ülesanded

 • Väikelaste õpetajad – kõne- ja kommunikatsiooni õpetamine, vaimse- emotsionaalse ja füüsilise arengu toetamine
 • Logopeedid – kõne- ja kommunikatsiooni arendus, kõneravi
 • I ja II kooliastme HEV ja tavalaste õpetajad – kõne- ja kommunikatsiooni arendus, vaimse- emotsionaalse ja füüsilise arengu toetamine
 • Eesti keele kui võõrkeele õpetajad
 • Muusika, kunsti ja liikumisõpetajad
 • Lapsevanemad – laste kõne- ja kommunikatsiooniarendus
 • Täiskasvanud kõnekahjustusega inimeste logopeedid,
 • Afaasiaga inimesed ja pereliikmed – kõneravi, kõne ja kommunikatsiooni taastamine