AASTAAJAD

Õppemäng “Aastaajad” on hea abimees kooliks ettevalmistamisel nii kodus kui ka lasteaias, samuti sobilik algklassilaste õppetegevuse rikastamiseks.

Mängu põhieesmärgiks on aidata lastel mõtestada meid ümbritsevat maailma, laiendada ja kinnistada teadmisi aastaaegadest ning ühtlasi arendada ka funktsionaalset lugemisoskust. Lisaks arendab mäng tähelepanu, mälu, mõtlemist ning suhtlemisoskust. Sõnavara rikastamiseks on mängu lisatud vähemkasutatavaid nimi-, tegu- ja omadussõnu.

Hind 26,5 €