Mina räägin

Trükisoojad õppematerjalid

web_mina räägin 3Kõnearendusmäng „Mina räägin“ on abiks kõigile, kes tegelevad laste kõnemõistmise ning väljendusoskuse arendamisega (logopeedid, eripedagoogid, alushariduse pedagoogid ja lapsevanemad).
Mängu eesmärk.
Mängu eesmärk on laiendada lapse sõnavara (nimisõnad, sh sünonüümid ja üldmõisted, tegusõnad, omadussõnad, määrsõnad, kaassõnad), arendada käändefunktsioonide mõistmist ja kasutamist, kujundada baaslause ja laiendatud lihtlause.

Mängu kirjeldus.
Mängu kuuluvad skemaatiline mängualus, hõlpsasti vahetatavad pöörlevad kettad ning pildikaardid.
Ketastel on kujutatud erinevad kategooriad: inimesed, linnud, koduloomad, metsloomad, toidud, nõud, mänguasjad. Lisaks ketastele on mänguga kaasas pildikaardid, mille abil lisatakse moodustatavasse lausesse sõna, mis märgib tegija omadusi (missugune?), tegevust, tegevuse toimumise aega (millal?), kohta (kus?), viisi (kuidas? millega?) või vahendit (mida?).
Roheliste pildikaartide abil (omadussõna) väljendatakse objektide tunnuseid. Näiteks täpiline, ruuduline, punane vms tass.
Roosade pildikaartide abil (tegusõna) väljendatakse tegevust. Sobiva tegusõna pildikaardi puudumisel asendab seda lainelise noolega kaart.
Tegevuse asukohta väljendatakse näiteks pildikaartide tuba, köök, tänav, park jne abil.
Aega väljendavate pildikaartide abil täpsustatakse, millal tegevus toimub (aastaajad ja päevaosad).
Kollase kaardiga väljendatakse vahendit, millega tegevust sooritatakse (lusikas, kahvel, nuga). Kettaid ja pildikaarte kombineerides saab muuta moodustatud lausetes tegijat ja nende omadusi, tegevust, tegevusvahendit ning aja- ja kohamäärust.

Näide 1:
Lauses tegijat märkivateks sõnadeks valitakse inimeste piltidega ketas. Roosade pildikaartide hulgast valitakse tegusõna (öeldis).
Kujundatakse lausemall: ALUS (A) +ÖELDIS (Ö). Näiteks: Poiss sööb; isa sööb, ema sööb.

Näide 2:
Tegijat märkivaks kettaks valitakse koduloomi kujutav ketas.
Öeldiseks võib valida söömist tähistava pildi või jääb tegusõna tähistama vastav noolekaart. Teisel kettal on kujutatud toidud. Nüüd saame lausesse sisse tuua lauseliikme sihitis (mida kass sööb?).
Luuakse lausemall: A+Ö+SIHITIS (S). Näiteks: Kass sööb kala.
Keerutada saab täiskasvanu valikul ning lapse arengutaset arvestades ainult ühte või mõlemat ketast.
Koostasid: Diana Pabbo, Piret Jalakas, Kristi Virula
Pildid joonistas: Kristi Virula, Bianca Rahnoja

Hind: 59,50