Дети учатся рисовать

Дети учатся рисовать

“Õpime joonistama“ aitab lastel arendada joonistamistehnikat, mis aitab arendada lapse eneseväljendusoskust. Raamatus on kasutatud lihtsaid geomeetrilisi kujundeid, mille abil laps õpib tunnetama esemete proportsioone, nende asendeid ja liikumist. Läbi lihtsate kujundite omandavad lapsed kergelt vajalikud joonistamisvõtted. Paranenud joonistamisoskus arendab lapse fantaasiat ja soosib omaalgatuslikku loovtegevust. Õppematerjal venekeelsena. Kasutamiseks õpetajatele ja lapsevanematele (lastele alates 6 –st eluaastast).

Autor: Svetlana Lepik

Hind: 13,00

TU_book_n02_(blue)_COver_RUS PRINT2016book_n02_(blue)_inner_pages_RUS PRINT2016

book_n02_(blue)_inner_pages_RUS PRINT2016

book_n02_(blue)_inner_pages_RUS PRINT2016

book_n02_(blue)_inner_pages_RUS PRINT2016

book_n02_(blue)_inner_pages_RUS PRINT2016

book_n02_(blue)_inner_pages_RUS PRINT2016