Töövihik: Joonistame-kirjutame

TÖÖVIHIK „JOONISTAME-KIRJUTAME“

Töövihik „Joonistame – kirjutame“, mis on lisa õppematerjalile „JOONISTAME-KIRJUTAME“
Töövihik on abiks lapsele praktikas graafiliste jooniste täitmisel ja aitab paremini omandada kirjutamisoskust ja arendada iseseisvust õppeprotsessi käigus.
Sihtgrupp: lasteaia viimased rühmad ja koolide algklassid
Õppematerjal on saadaval ka venekeelsena.

Autor: Svetlana Lepik

Hind 6,60

tetradj EST_pictures

tetradj EST_pictures

tetradj EST_pictures

tetradj EST_pictures

tetradj EST_pictures

all_coverss-19