Ametid. Värvime ja arutleme

Õppematerjal “Ametid. Värvime ja arutleme” tutvustab Eestis enamlevinenuid ameteid ja töökohti, aidates kujundada erinevaid oskusi:

  • jutustamine
  • küsimuste esitamine ja küsimustele vastamine
  • vaatlemine ja võrdlemine
  • värvimine, kunstimeele arendamine
    Soovitused täiskasvanutele:
  • vaadake koos lastega pilte ja jutustage pildil kujutatud ametitest
  • laske lastel samaaegselt jutu kuulamisega näidata pildi detaile
  • esitage pildil kujutatud ametite ja asjade kohta küsimusi
  • paluge lastel võrrelda pildil olevaid ameteid meeldivuse järgi

Kunstnik: Leelo Villak.

Hind: 12.40 euro