Rahvusvähemused Eestis. Valgevenelased.

Õppematerjal Rahvusvähemused Eestis tutvustab Eestis elavaid suuremaid rahvusvähemusi, on toeks tekstist arusaamisel, aidates kujundada erinevaid oskusi:

 • teiste rahvuste ja kultuuride väärtustamine
 • jutustamine
 • sündmuste ja tegevuste järjestamine
 • küsimuste esitamine ja küsimustele vastamine
 • vaatlemine ja võrdlemine
 • värvimine, kunstimeele arendamine
  Soovitused täiskasvanutele:
 • vaadake koos lastega pilte, jutustage pildil kujutatud tegelastest ja sündmustest
 • samaaegselt jutu kuulamisega näidake lastele keeleõppe tunnist tuttavaid pilte
 • paluge lastel leida kuuldud fraasile vastav pilt, nimetage sellel kujutatud tegelasi ja tegevusi ning paluge neid näidata
 • laske lastel järjestada pildid teie jutustamise alusel ja seejärel iseseisvalt
 • esitage pildil kujutatud tegelaste ja asjade kohta küsimusi
 • paluge lastel võrrelda pildil olevaid tegelasi ja asju

Sihtgrupp: lasteaia viimased rühmad, koolide algklassid, lihtsustatud õppekavadel õppivad klassid

Autorid: Jevgeni Nemeržitski, Lembit Lill, Pille Eslon, Jelena Parfenova
Kujundaja: Sergei Levner

Hind: 7.40 Euro