H.J

Õppematerjal sisaldab erinevaid harjutusi, mis aitavad H- ja J-häälikute viimist silpi ja sõnasse, viia kokku sõna ja pildi, aitavad lapsel eristada H-ga ja H-ta sõnu/J-ga ja J-ta sõnu, rikastavad ja täpsustavad sõnavara, toetavad õigekirja kujunemist.

Harjutused sobivad nii lasteaias käivatele lastele kui kooliõpilastele. Kui laps veel ei loe, tehakse harjutusi koos täiskasvanuga, kes jälgib, näitab, loeb ette, pakub harjutustes lk 11 ja 20 valikuid (nt Kas õng on vahend kala püüdmiseks või lõhn? jne). Kui laps loeb, siis saab ta teha harjutusi iseseisvamalt, eriti kokkuviimise harjutusi ja lausete moodustamist.

Hind: 13,5 €

Lamineerituna hind : 15€